Skontaktuj się z nami
+48 698 382 064

Łowisko

Położenie
Nasze łowisko znajduje się około 30 km na zachód od Rzeszowa w miejscowości Czarna Sędziszowska. Powstało na miejscu wyrobiska żwirowego. Powierzchnia lustra wody ma około 6 ha. Głębokość zbiornika sięga od 1,5 do  12 metrów. Nasz zbiornik jest dotleniany dyfuzorami firmy OXYGEN. Energia do zasilania całego systemu pochodzi z paneli słonecznych. Ten urokliwy przyrodniczo, oddalony od ruchliwych dróg zakątek jest zieloną oazą spokoju i ciszy.

Gatunki ryb
Podstawową rybą, którą można u nas złowić jest karp. Staw dla wędkarzy zarybiony jest również takimi rybami jak: sandacz, szczupak, okoń, lin, amur, pstrąg, jesiotr, tołpyga, drobnica (karaś, płoć i inne).

Regulamin łowiska
1. Łowisko Czarna Sędziszowska jest łowiskiem uznającym zasadę „No Kill” oraz „Złów i Wypuść” i tylko na takich zasadach dozwolone jest wędkowanie na tym zbiorniku. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb!
2. Wędkowanie na łowisku Czarna Sędziszowska dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu go, oraz opłaceniu zezwolenia na wędkowanie i połów ryb. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.
3. Łowisko czynne jest w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada lub pierwszego lodu . Po za wyznaczonymi terminami obowiązuje całkowity zakaz wejścia na łowisko bez wiedzy właściciela.
4. Zasady wędkowania

 • wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do telefonicznej rezerwacji terminu oraz stanowiska.
 • łowisko udostępnione jest dla karpiarzy na minimum dwie doby w tym dwie noce nie ma możliwości rezerwacji na godziny pojedyncze nocki.
 • jeżeli dokonujesz rezerwacji na dwie osoby rezerwuj wyłącznie jedno stanowisko.
 • wędkowanie na dwie lub trzy wędki metodą gruntową ( wyłącznie zestaw karpiowy ) dozwolony zig-rig i metoda.
 • niezależnie od przybycia na łowisko doba liczona jest od godziny 12 do godziny 12 następnego dnia.
  5. Bezpieczeństwo ryb
 • Obowiązkiem jest posiadanie i używanie :
 • – maty karpiowej typu kołyska lub pompowana
 • – podbierak o rozstawie ramion 1 metr
 • – żyłki minimum 30 mm ( zakaz stosowania plecionki jako linki głównej )
 • – haki bezzadziorowe o rozmiarze od 1 do 6
 • – środek do dezynfekcji ran ryb
 • – mocowanie ciężarka lub kamienia wyłącznie na bezpiecznym klipsie  (zakaz stosowania ciężarków centrycznych i o masie powyżej 90 gram )
 • – zakaz stosowania krętlika między bezpiecznym klipsem a żyłką główną ( będą przeprowadzane kontrole zestawów końcowych )
 • – zakaz przetrzymywania ryb w workach karpiowych
 • – zakaz nęcenia surowym ziarnem oraz używania nie świeżych przynęt i zanęt
 • – zakaz stawiania własnych bojek i markerów
 • 6 Na terenie łowiska maga przebywać osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie . Kategoryczny zakaz jakichkolwiek odwiedzin bez zgody właściciela
 • 7. Wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez właściciela oraz opiekunów łowiska, kontroli środka transportu i rzeczy osobistych.
  8. Każdy przywłaszczony kilogram ryby będzie podlegał karze 200 zł lub wyższej w zależności od rozmiaru ryby. Mięsiarze będą surowo karani.
  9. Dopuszcza się zanęcanie, sondowanie i wywożenie zestawów wyłącznie łódkami zdalnie sterowanymi . Dopuszcza się używanie pontonów podczas sądowania , zaczepu lub gdy ryba wejdzie w zaczep
  10. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.
  11. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 5 minut. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą.
  12. Wędkarze, łowiący na łowisku Czarna Sędziszowska, akceptując regulamin godzą się na udostępnienie i publikację zdjęć łowców i złowionych ryb w pierwszej kolejności opiekunowi łowiska w celu reklamy łowiska.
  13. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska.
  14. Celem zachowania ładu i porządku na łowisku wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania. Worki ze śmieciami należy zabrać ze sobą. Niezastosowanie się do tego punktu grozi karą grzywny w wysokości 100 zł.
  15. W przypadku zabrania na łowisko psa należy posprzątać wszelkie odchody. Zabrania się puszczania psów luzem.
  16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
  17. W przypadku zauważenia łamania regulaminu fakt ten należy zgłosić opiekunowi łowiska.
  18. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku Czarna Sędziszowska. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Osoby nieletnie mogą przebywać na łowisku tylko z pełnoletnim opiekunem.
  19. Na łowisku kategorycznie zabrania się:
  – kradzieży ryb,
  – łowienia drapieżników metodą na żywca lub na tzw trupka,
  – wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania (w nagłych wypadkach fakt ten należy zgłosić właścicielowi),
  – rozpalania ognisk,
  – pozostawienia niedopałków papierosów na stanowisku,
  – zaśmiecania terenu łowiska oraz parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi,
  – samowolnego wycinania roślin (także trzcin), łamania drzew i krzewów,
  – kąpieli w łowisku, wchodzenia do wody w nocy (w dzień tylko do wysokości kolan),
  – głośnego zachowywania się oraz nadużywania alkoholu
  – płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napojów.
  20. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów, a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane służbom porządkowym i organom ścigania oraz surowo karane.
  21. Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela łowiska.
  22. Każdy łowiący na zbiorniku zobowiązany jest powiadomić telefonicznie gospodarza łowiska o fakcie wyjazdu min. 30 minut przed opuszczeniem stanowiska. Jednocześnie, wyraża on zgodę na sprawdzenie zawartości bagażu/samochodu.
  23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.